geavanceerd zoeken
geavanceerd zoeken

€ 0 naar € 0

we hebben gevonden 0 uitslagen
Uw zoekresultaten

Cookie statement

In dit Cookie Statement van Accord wordt uiteen gezet op welke wijze via de website van Accord cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Accord en voor welk doel?

Cookies van Accord

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die Accord zelf plaatst en uitleest. Alleen Accord heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken.

Accord plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en de op de website ingevulde (bestel)formulieren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Accord zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Accord heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Accord biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Accord wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Accord gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Accord verstrekt. Accord verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel gebruiken voor andere Google diensten (Voor het gehele privacy gebruik van Google kan hier informatie worden gelezen: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Social plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op uw Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan Accord voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help functie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Als u gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Houd ook uw wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder uw toestemming, gebruik maken van uw Accord account.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Accord van toepassing dat hier Accord Privacy Statement kan worden geraadpleegd.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@accordvastgoed.nl. Verder kunt u, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

Laatst gewijzigd op 18 april
2013

Vergelijk aanbiedingen